New Step by Step Map For תביעה קטנה תאונות רכב

ןיינקה יניד לש םניינעמ םיסכנ הזיא?

בהמשך עדותה שינתה נהגת התובעים את גרסתה ומסרה, כי הפגיעה הייתה בפינה האחורית ובדופן. המדובר בגרסה כבושה ובהרחבת חזית.

•םינוש םיקוח )תונמאנ,םירמוש,.(...

בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

" האם בארוע הזה את נסעת קדימה ורכב הנתבע נכנס בך מאחור? " – התובעת השיבה בחיוב.

ןיינקה יניד לש תילכתהמ רזגיהל הכירצ הרדגהה:םהלש תילכלכה תוליעפה ןונכתב םדאה ינבל רוזעל,ע"יתעידי

• משפט מסחרי • דיני מקרקעין • דיני נזיקין • דיני ביטוח • דיני עבודה • דיני מיסים • פשיטת רגל • דיני בנקאות • קניין רוחני • דיני תעבורה • משפט פלילי • דיני משפחה • משפט מנהלי • הגנת הצרכן • סדרי דין

בנסיבות אלה, לא נראה כי מן הראוי להטיל את עלויות גניבתו של הרכב על המשיב, בעוד שהמערער, הוא שיצר את הסיכון למצב שנוצר בהטעיית המשיב ובסירובו לקבל את click here הרכב חזרה.

הקיקחה תילכתו סכנ תרדגה

נתבע נוסף בתביעה שכנגד הינו מר אחמד סאמר, שהיה הבעלים של רכב הגולף ומורה הנהיגה בעת התאונה (להלן: "הנתבע שכנגד" או "מורה הנהיגה").

ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

חיוב בשכרו של צד שלישי שערך כתבי טענות של הצדדים מנוגדת לתכליתה של ערכאה זו.

כפי שהבעתי את דעתי בעבר, הדרך הנכונה היא לקבל את האמור בהסכמים כפשוטו, ולאפשר לנתבעות רק במקרים חריגים, כאשר בידם ראיות כבדות משקל לנסות ולסתור את האמור בהסכמים. יפים הדברים גם לגבי המחלוקת שבעניינינו, היינו השאלה אם מדובר ברכב בבעלות המעביד.

הנתבעת טוענת כי עיון במסמכים שהוצגו בפני מלמד כי התובע העלים עובדות מהותיות בהצהרת הבריאות אשר היו גורמות לכך שלא היתה מתקשרת עם התובע בפוליסה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *